Referenties

Inez van der Spek is een uitzonderlijke tekstredacteur: invoelend, precies, en met veel oog voor het eigene van het project. Ik heb uitstekende ervaringen met haar opgedaan, zowel  bij Nederlandstalige als Engelstalige boeken zoals Alledaags en buitengewoon: spiritualiteit in vrouwendomeinen (2012), Sacrifice Revisited: Community, Ritual, Identity (2016) en Everyday Life and the Sacred: Re/configuring Gender Studies in Religion (2017). Ook heeft ze er als redacteur van het tijdschrift Religion and Gender voor gezorgd dat de artikelen buitengewoon goed leesbaar gepubliceerd konden worden. Haar adviezen zijn steeds erg to the point, haar ingrepen – voor academici altijd lastig! – brengt ze overtuigend. En uiteraard wordt het resultaat altijd binnen de afgesproken tijd opgeleverd.
Anne-Marie Korte, hoogleraar Gender Studies UU

Inez van der Spek (…) begeleidde mij geduldig en deskundig en motiveerde tot het einde door te gaan met het proces waaraan ik begonnen was.
Ina Hobbelink-Doorduin, auteur van Wat mij toevalt, omarm ik. Een autobiografie

Zonder redacteur Inez van der Spek was het boek er op deze manier niet gekomen. Niet alleen door haar forse redactionele ingrepen in mijn teksten, maar vooral door haar meedenken over perspectief en kader van het boek, dwong ze me om opnieuw naar mijn teksten, mijn ideeën, mijn keuzes en mijn vanzelfsprekendheden te kijken.
– Maaike de Haardt, em. hoogleraar Religie en Gender, auteur van Raam op het Zuiden

Academic editing and proofreading requires competence, accuracy, understanding, and a wealth of experience. Inez van der Spek offers all of this and more. I recommend her as a professional and effective editor.
Adriaan van Klinken, former managing editor Religion and Gender