Portfolio boekredactie

Boekredactie

Opdat wij bloeien. Anne-Claire Mulder
Niebuhr

English editing

Proefschriften

In 2018-2021:

Redacties en schrijfadvies op het terrein van:
– religiestudies en genderstudies
– neerlandistiek en psychoanalyse
– liturgiegeschiedenis
– religie in internationale betrekkingen  (Simon Polinder)
– kerkgeschiedenis