Portfolio boekredactie

Boekredactie

English editing

Proefschriften

In 2018-2021:

Redacties en schrijfadvies op het terrein van:

– de neerlandistiek en psychoanalyse
– liturgiegeschiedenis
Рreligie in internationale betrekkingen  English
– kerkgeschiedenis